Mỗi khi chúng ta bàn luận về những thương hiệu sản xuất xe siêu sang hàng đầu thế giới, chắc…