Là một quốc gia nhỏ bé với chỉ hơn 90 triệu dân, Việt Nam còn được biết đến với nền…