CÂU CHUYỆN XE: Sự thành công của dòng xe 488 đã thu về không ít tiếng tăm cho hãng xe…