Có thể nói việc sơn hai tông màu trên cùng một bề mặt là đẳng cấp cao nhất về mặt…