Kể từ thời điểm chính thức ra mắt công chúng với thế hệ Type 42 vào năm 2006, cái tên…