Có thể nói, Porsche 911 là dòng xe thể thao tiêu biểu nhất trong quãng thời gian hơn 50 năm…