“Revuelto có đến 13 chế độ lái, ba mô tơ điện, hộp số tám cấp ly hợp kép và màn…