Chúng ta thường thấy phần lớn siêu xe xuất hiện trên đường phố cùng những màu sơn rất nổi bật,…