Có thể nói rằng McLaren 720S Spider là một trong những mẫu xe mui trần nhận được sự quan tâm…