Với những tín đồ tốc độ, những chiếc siêu xe luôn là giấc mơ tối thượng nhất. Được sinh ra…