Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển của garage WrapStyle Việt Nam, chúng tôi may mắn nhận được…