CÂU CHUYỆN VỀ XE: Chính thức cập bến nước ta vào đầu năm 2021, kể từ đó đến nay dòng…