CÂU CHUYỆN VỀ TAYCAN: Trong những năm vừa qua, xu hướng mua sắm ô tô của khách hàng Việt đang…