Có thể nói, năm 2021 đánh dấu những thành công vượt bậc của dòng xe Porsche 911 Carrera tại thị…