Trải qua nhiều năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, thương hiệu WrapStyle đang ngày một củng cố vị…