Nhắc đến BMW X6, chúng ta ngay lập tức liên tưởng đến một mẫu xe đi tiên phong sở hữu…