OPTICSHIELD PPF: Trước khi tiến hành khâu lắp đặt, như đã đề cập từ trước, các kỹ thuật viên WrapStyle…