Trong suốt chiều dài hình thành và phát triển của thương hiệu WrapStyle tại dải đất hình chữ S, chúng…