Lamborghini Aventador SG 1 OF 1

Một phiên bản nâng cấp kết hợp giữa Aventador LP700-4 và Aventador SVJ. Một dự ánchưa từng có tiền lệ mà không có bất kỳ tài liệu hướng dẫn nào