Năm 2022 có thể nói là một cột mốc vô cùng đáng nhớ cho thị trường ô tô trong nước,…