Ở thị trường siêu xe thế giới, thật khó để tìm được một câu chuyện cạnh tranh thực sự thú…