Chính thức xuất hiện trên thị trường từ năm 2009, Panamera được nhiều người gọi vui là một chiếc 911…