‘Hot hatch’ là thuật ngữ được giới chơi xe sử dụng để ám chỉ những chiếc hatchback hiệu năng cao…