Sẽ không ngoa khi cho rằng đối với những tín đồ tốc độ, siêu xe luôn là giấc mơ tối…

Với những tín đồ tốc độ, những chiếc siêu xe luôn là giấc mơ tối thượng nhất. Được sinh ra…