Sẽ không ngoa khi cho rằng đối với những tín đồ tốc độ, siêu xe luôn là giấc mơ tối…