BRABUS WIDESTAR G700: Xuyên suốt lịch sử hơn 40 năm hình thành và phát triển, dòng xe địa hình Mercedes-Benz…