Có một sự thật đó là những thành công của dòng xe 488 đã thu về không ít tiếng tăm…